www.jean-jacquessuurmond.nl

VAN RELIGIE NAAR GELOOF, EEN ESSAY OVER DE KERK EN HET INDIVIDUALISME

De kerk weet niet goed raad met het moderne individualisme. Ze veroordeelt het en doet de oproep terug te keren naar de oude normen en waarden, of raakt zelfs in verlegenheid en ontreddering. Zo mist de kerk de aansluiting met de ontwikkelingen in de westerse, seculariserende cultuur.

In zijn essay Van religie naar geloof laat Jean-Jacques Suurmond zien dat het individualisme schatplichtig is aan het westerse christendom. Van Augustinus tot de Reformatie, van het deïsme tot de moderne kunst blijkt het proces van individualisering gemotiveerd te worden door een verlangen naar authenticiteit, dat ten diepste verlangen naar God is.

De weg uit de kerkelijke impasse begint dan ook met het verwelkomen van het individualisme als een vrucht van het christelijk geloof. Dit zal allereerst de kerk zélf verlossen van haar religieuze, bevoogdende houding die door mondige individuen als achterhaald ervaren wordt. Zo’n vernieuwde kerk kan een cruciale bijdrage leveren aan onze moderne cultuur. Want in haar spiritualiteit bezit de kerk het vermogen om het individualisme te zuiveren van zijn egocentrische vormen die zo’n schadelijk effect hebben op de geestelijke gezondheid, de maatschappij en het milieu.  

(uitg. Kok, 1999)