www.jean-jacquessuurmond.nl

HET SPEL VAN WOORD EN GEEST, AANZET TOT EEN CHARISMATISCHE THEOLOGIE

Na twintig jaar van werkzaamheid in de internationale pinksterbeweging en charismatische vernieuwing, beschrijft de auteur hier de belangrijkste bijdrage van het pentecostalisme. Deze vindt hij in het spelkarakter van zijn viering waarin, door de gaven van de Geest (charismata), een ieder een inbreng heeft.

Dit verklaart de grote werfkracht van het pentecostalisme onder de armen. Zij krijgen hierdoor een stem en kunnen zich ook in politiek en maatschappelijk opzicht emanciperen. Wie spelend leert leven wordt een bedreiging voor elke starre en scheiding brengende orde. Dit geldt ook voor de niet-blanke, inheemse kerken die een eigen weg, los van het westerse paternalisme, gaan en voor de charismatische vernieuwing waarin de barrières tussen de kerken worden geslecht. Als genadegave is het charisma een concrete uiting van het leven in geloof. Het pentecostalisme trekt in de praktijk daarom de lijn door die weer duidelijk door de Reformatie werd ingezet met haar ‘geloof alleen, genade alleen’.
Velen vragen zich af, of het gestaag groeiende pentecostalisme iets van wezenlijk belang voor het christelijke en kerkelijke leven heeft herontdekt. Zijn meestal simplistische en conservatieve leer schrikt hen echter af. Dit boek wil een open theologie ontwikkelen die recht doet aan de holistische pinksterbeleving van Gods Woord en Geest. Het is zowel bedoeld voor pentecostals die hun geloofsbeleving kritisch willen verdiepen, als voor allen die op zoek zijn naar een spiritualiteit die bronnen van christelijke gemeenschap ontsluit.

(uitg. Ten Have, 1994)

WORD AND SPIRIT AT PLAY: TOWARDS A CHARISMATIC THEOLOGY

J.-J. Suurmond

The spirituality of a quarter of all Christians can be characterized as ‘charismatic.’ Pentecostalism is one of the most rapidly growing religious movements in America and abroad. Despite these facts, little serious effort has been made to develop a systematic Pentecostal theology — until now.
‘Word and Spirit at Play’ is the first work to outline a theology that does full justice to the Pentecostal experience of God’s Word and Spirit. Dutch scholar Jean-Jacques Suurmond, who was himself a Pentecostal, draws on two decades of work in Pentecostalism to demonstrate in a simple yet scholarly way how a charismatic approach shapes the lives of Christians and the church.
Suurmond describes the history and characteristics of present-day Pentecostalism, discusses the significance of Spirit baptism to the Pentecostal life, reflects seriously on the “gifts of grace,” (including tongues), and celebrates the role of “play” in Pentecostal worship.
This book will be invaluable both to theologians — who have long wanted a scholarly synthesis of charismatic theology — and to laypeople, especially Pentecostals wanting to deepen their faith and other believers searching for a spirituality that opens up new sources of Christian community.

 
(SCM Press/Wm.B. Eerdmans, 1995)