Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
contact

  

 

OP DE GRENS  

English

 

Dr. Jean-Jacques Suurmond is als theoloog geboeid

door de grens waar God en mens elkaar raken. In zijn lezingen, gastdocentschappen en columns in

het dagblad Trouw wil hij nieuwe impulsen geven aan het denken over religie en geloof.  

 

Als supervisor en personal coach verkent hij de grens tussen persoon en werk. Belangrijke thema's zijn bezieling, zelfbesef en omgaan met verschillen.

 

Als pastor zoekt hij de grens op tussen de mens

en God. Hierbij is geestelijke begeleiding mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Alles wordt minder', verzuchten ouderen vaak. Vanuit spiritueel oogpunt is er echter ook een andere kant: dan kan alles meer worden.

 
7e druk, herzien en
met een extra hoofdstuk,
 
 
 
 

 

Bij uitgeverij Meinema verschenen Meer geluk dan grijsheid en de bundel Bestaat u?(zie hier). Het boekje Op reis met de Kleine Prins beleefde de 2e druk.

 

Hij droeg een essay bij aan de bundel De succesvolle mislukking van Europa (Leiden University Press). Ook schrijft hij columns voor Perspectief, blad van de PCOB, en voor het platform Nieuwwij.

  

Met kunstenaar Sasa Karalic liet hij een kerk in rook opgaan, zie INSTALLATIE.

 

 LEZINGEN e.d.:  

 

Woensdag 11 jan. 20.00 uur: Is God uit Rotterdam vertrokken?Nieuwjaarsreceptie Oranjekerk, Rozenlaan 20, Rotterdam.

 

Zaterdag 11 mrt. 11.45 uur: God barst uit alle beelden. Toerusting officieren van het Leger des Heils, Hotel Belmont, Ede. 

 

 

* Het meest recente interview vind je hier.

* Voor een tv interview, zie hier.

* Hier is een gesprek met Annemiek Schrijver.

 

   

 

 

 

 

 Jean-Jacques Suurmond Praktijk voor supervisie

Promoot jouw pagina ook