Jean-J. Suurmond
supervisie
levensloop
publicaties
contact

LEVENSLOOP

English

 

Buitenkerkelijk opgegroeid, werd Jean-Jacques Suurmond (1950, Kruiningen) vanaf 1970 actief in de pinksterbeweging.

 

In 1977 trouwde hij met MARIANNE VONKEMAN, met wie hij twee dochters heeft.

 

Vanaf 1979 was hij in de Verenigde Staten predikant van de Assemblies of God. Hij werd actief in de interkerkelijke charismatische beweging in Californië en, later, in Nederland.

 

Na een bijscholing aan de Universiteit Utrecht, werd hij in 1989 hervormd predikant in Gendt en vanaf 1993 in Vlaardingen (PKN). Van 2009-2016 was hij werkzaam als geestelijk verzorger bij de stichting SHDH in Haarlem.

 

Sinds 2005 is hij columnist van het dagblad Trouw.

 

In 1999 studeerde hij als gestalttherapeut af aan het instituut Multidimens. Tien jaar lang had hij een psychotherapeutische praktijk. Momenteel heeft hij een PRAKTIJK VOOR SUPERVISIE EN BEGELEIDING. Suurmond is houder van het European Certificate for Psychotherapy (ECP).

geschikt als geschenkboek, met kunstafbeeldingen,

 

ACADEMISCH WERK

Hij ontving zijn B.A. van het Continental Bible College in Brussel en zijn M.A. en Ph.D. (1983) van het Fuller Theological Seminary in Pasadena, Californië. Voor zijn proefschrift deed hij o.a. onderzoek bij W. H. Brownlee van de Claremont Graduate School en bij J.B. Torrance van de University of Aberdeen. Bij zijn promotie was H. Berkhof van de Universiteit Leiden de external examiner.

 

Hij doceerde aan het Fuller Seminary en de Centrale Pinkster Bijbelschool en presenteerde papers aan het Fuller Seminary, de University of Birmingham, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Verder publiceerde hij in binnen- en buitenlandse theologische tijdschriften. Ook schreef hij enkele artikelen over psychotherapie. Met prof. Jan Veenhof initieerde hij de bijzondere leerstoel voor de theologie van de charismatische vernieuwing aan de VU.

 

Zijn belangrijkste boek behandelt de spiritualiteit van het wereldwijde Pentecostalisme: Het spel van Woord en Geest, vertaald als Word and Spirit at Play. Over de internationale ontvangst, zie hier.

 

LIDMAATSCHAPPEN

Suurmond is voormalig bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap en van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Hij maakte deel uit van de werkgroep spiritualiteit van de Raad van Kerken en was lid van de Society of Biblical Literature.

 

Huidige lidmaatschappen zijn onder meer: de American Academy of Religion (AAR); de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP); de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ); de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (kamer van supervisoren) (NVAGT); de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP); de European Association for Psychotherapy (EAP) en het Katholiek Studiecentrum voor de Geestelijke Volksgezondheid (KSGV).

 

Een veel geciteerd boek over de spiritualiteit van de pinkster- en charismatische beweging.
klik op het omslag voor meer